Bolk
magazine

april 2021

Beste Bolkgenoten,

Als eerste Twentse gemeente heeft Enschede besloten om vanaf 2025 alleen nog emissieloze vracht- en bestelwagens toe te laten in de binnenstad. In de jaren daarna wordt de zero-emissie zone uitgebreid tot het hele gebied binnen de singels en het universiteitsterrein.

In de gesprekken die hier aan vooraf gingen valt op dat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen de verschillende logistieke stromen die de binnenstad in moeten. Pakketdiensten en gespecialiseerde belevering van bijvoorbeeld waardevolle goederen en vlees worden niet anders behandeld dan bouw-, supermarkt-, horeca- en afvallogistiek. Het gemeentebestuur ziet het simpel: ofwel je komt met een emissieloos voertuig, ofwel je brengt je goederen naar een cityhub en laat het afleveren aan een andere partij over. Was het maar zo eenvoudig…

Ondertussen zal het nieuwe ALDI-distributiecentrum dat in Deventer aan de A1 wordt gebouwd naast de Sligro Bezorgservice bij de opening niet van voldoende stroom kunnen worden voorzien. Het Liander-netwerk op dit voormalige stukje Gelderland heeft onvoldoende capaciteit en voor verzwaring zijn grote en tijdrovende investeringen nodig. Dus terwijl een dieselaggregaat dit DC aan het draaien houdt, moeten ALDI en Sligro ook nadenken over hoe ze straks ruim 300 emissieloze vrachtwagens in Deventer van energie kunnen voorzien. De kans dat dat met accu-aangedreven voertuigen mogelijk is lijkt erg klein.

Daarom proberen we samen met een aantal andere Twentse vervoerders in de loop van dit jaar een kleine serie trekkers op waterstof te ontwikkelen. Het is nu al zeker dat dit per trekker de komende jaren een half miljoen extra gaat kosten ten opzichte van een diesel. Toch willen we uit eerste hand leren hoe efficiënt de elektrolyse van groene waterstof werkt, welk verbruik er in verschillende toepassingen zichtbaar wordt en hoe het zit met de investeringen en het onderhoud van de waterstofketen van groene stroom, elektrolyse, compressie, hogedrukopslag, brandstofcel, accu en aandrijving.

Het gevaar van dit initiatief is dat raadsleden en bestuurders dit zien als een bevestiging van ons “geloof” in emissieloze voertuigen en verder gaan met beleidsmaatregelen waarvan nog niemand weet of ze uitvoerbaar zijn. Natuurlijk hopen we dat dit experiment uitwijst dat er goede mogelijkheden zijn om transport te verduurzamen, maar laten we eerst de uitkomsten afwachten en goed beoordelen.

Veel leesplezier,

Directie Bolk en CTT

Projects
and updates

Road-water-road transport of storage tanks project

Short route – Extreme load

Let us know how we can help you.
Bolk will always provide the right solution for your transport or warehousing needs.