Bolk
magazine

Juli 2021

Beste Bolk-genoten,

In 1996 besloot NS Cargo om de onrendabele binnenlandse containertreinen te staken waardoor de afdeling containertransport van Bolk dreigde stil te vallen. Om dat te voorkomen besloot Henk Bolk om de verbinding met Rotterdam op eigen kracht te gaan onderhouden. Daardoor werd op 1 mei 1996 Combi Terminal Twente BV opgericht.

CTT startte met een binnenvaartverbinding tussen Rotterdam en Almelo, naar dezelfde stationslocatie waar al ruim 10 jaar de containers voor Twente werden overgeslagen van trein op truck. Maar al snel bleek deze locatie niet goed te voldoen. De schepen werden omgeleid naar Emmerich en intussen werd gewerkt aan een nieuwe binnenvaartterminal in Twente. De chauffeurs van Bolk Container Transport reden in de tussenliggende jaren vaak drie keer per dag op en neer tussen Emmerich en Twente.

In nauw overleg met klanten en de overheid werd gekozen voor een voormalig opslagterrein van Akzo in Hengelo als locatie van de nieuwe Twentse containerterminal. De terminal werd aangelegd met subsidie uit Brussel en een lening van de Provincie. CTT kreeg de concessie om de terminal te exploiteren, mits CTT zich onafhankelijker zou maken van moederbedrijf Bolk. Drie nieuwe aandeelhouders stapten in en brachten het geld bij elkaar om te investeren in de portaalkraan, heftrucks en een bescheiden kantoor.

Vanaf de eerste container in 2001 heeft CTT een onverwacht voorspoedige ontwikkeling doorgemaakt. Redenen voor dit succes waren het grote bedieningsgebied tot ver in Duitsland, het grote exportvolume in Twente dat helpt om importcontainers opnieuw te gebruiken. En natuurlijk de bereidheid van de aandeelhouders om de winst telkens opnieuw te investeren en het gedreven en vakkundige team van CTT.

De onverwachte groei leidde tot ruimtegebrek. Tussen 2010 en 2012 kon CTT de ruimte die vrijkwam door de sluiting van de Akzo-chloorfabriek overnemen en mocht Willem-Alexander de vernieuwde terminal heropenen. Dankzij de sterke basis in Hengelo groeide CTT verder naar Rotterdam en Almelo. De kortstondige terugkeer naar Almelo vanwege de sluisstremming in 2012 werd in 2016 definitief met de opening van de containerterminal op het XL Park.

De beschikbaarheid van een containerterminal is een belangrijke vestigingsvoorwaarde voor bedrijven in de logistiek, handel en productie. CTT heeft een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het succes van Port of Twente, het XL Park en de ontwikkeling van Twente als logistieke hotspot. Mede daardoor is er veel nieuwe werkgelegenheid gecreëerd en zijn grote investeringen gedaan in de sluizen en de verruiming van het Twentekanaal.

Niemand had in 1996 verwacht dat CTT zich zo zou ontwikkelen. Visie, durf en ondernemerschap hebben een mooi succesverhaal opgeleverd met nieuwe kansen voor de toekomst. CTT bedankt daarom alle betrokken klanten, medewerkers, overheden en andere relaties vanaf het prille begin tot nu voor hun vertrouwen, inzet en bijdrage in de afgelopen 25 jaar!

Veel leesplezier,

Directie Bolk en CTT

Projecten
en updates

Opslagtanks over weg-water-weg

Korte route – Extreme lading

Laat weten waarbij u onze hulp nodig heeft.
Bolk bedenkt en regelt altijd de juiste oplossing voor uw transportvraag