Bolk
magazine

December 2021

Beste Bolk-genoten,

Oplettende bezoekers van CTT in Hengelo zien bij binnenkomst onder de grote boom langs de ingang voor vrachtwagens een houten bankje met plaquette staan. Dit bankje is aangeboden aan de bestuurders van Stichting CTH ter gelegenheid van de overname van het terminalterrein door CTT in 2012. Daarmee kwam een einde aan de betrokkenheid van een groep mensen die vanaf het eerste uur hebben geholpen om de terminal in Hengelo te realiseren. Als dank voor hun inspanningen schonk CTT hen deze symbolische rustplek.

Met het plotselinge overlijden van Gerard van Houweninge op 79-jarige leeftijd heeft de drijvende kracht achter Stichting CTH en CTH Vastgoed BV nu eeuwige rust gevonden. Maar gezien zijn enorme interesse en nauwe betrokkenheid was hij daar zelf nog lang niet aan toe.

Als directeur van de Overijsselse OntwikkelingsMaatschappij was Gerard eind jaren ’90 al nauw betrokken bij de locatiekeuze, de organisatie en het ontwerp van de terminal. Toen bleek dat er een overheids-BV nodig was om het onroerend goed in onder te brengen, bood Gerard zich aan als directeur van deze BV. Tot 2012 huurde CTT de terminal van deze BV en was Gerard de huurbaas van CTT.

Omdat CTT in die periode vier aandeelhouders met een gelijk belang had, kreeg Gerard een prioriteitsaandeel, zodat hij bij stakende stemmen mocht aangeven welke kant het op zou moeten. Van die positie heeft hij nooit gebruik hoeven maken. Maar zijn ervaring, kennis en wijsheid hebben enorm bijgedragen aan de voorspoedige ontwikkeling van CTT.

In 2012 was CTT ver genoeg gegroeid om het onroerend goed over te nemen waardoor een einde kwam aan deze rol van Gerard. Hoewel hij al geruime tijd met pensioen was, bleven zijn interesse en kennis hem verbinden aan CTT en later ook aan Port of Twente. Zijn netwerk binnen Rijkswaterstaat en zijn kennis over waterbouwkundige werken hebben eraan bijgedragen dat bij de renovatie van de sluizen in Delden en Hengelo de juiste keuzes werden gemaakt.

De bijdrage van Gerard van Houweninge aan het bedrijf CTT en aan de ontwikkeling van de logistiek in Twente was vaak onzichtbaar, maar was tegelijkertijd veelal van onschatbare waarde. Een deskundige, wijze en bijzonder betrokken persoon is ons ontvallen. We wensen Rebecca en alle naasten van hen alle sterkte met de verwerking van dit verlies.

Directie Bolk en CTT

 

 

Projecten
en updates

Opslagtanks over weg-water-weg

Korte route – Extreme lading

Laat weten waarbij u onze hulp nodig heeft.
Bolk bedenkt en regelt altijd de juiste oplossing voor uw transportvraag